logo

 

معرفی شرکت

شرکت سرار مولود اراده‌ای است که با هدف ایفای نقش در عرصه پیشرفت کشور عزیزمان ایران شکل گرفته‌است. اراده‌ای که معتقد است به پشتوانه تجربه کسب شده طی سال ها در حوزه های مختلف مهندسی کشور اعم از کارفرمایی، پیمانکاری و مشاوره، نیاز به ارائه خدماتی ویژه را تشخیص داده و امیدوار است به مدد الهی و با نوآوری دانش محور در حل مسائل، ماموریت راهبردی خود را به انجام رساند. از آنجایی که سرار پیش از تشکیل در میان تعدادی از برترین های حوزه مهندسی کشور به فعالیت مشغول بوده است، با تعریف حوزه خدمات نوین و ویژه خود به عنوان یک حلقه مفقوده در زنجیره های ارزش آن ها، بردار منافع خود هم جهت با منافع همکاران خود نموده است.